Насіння сорту «Ватажок»

Сильна пшениця.
Рекомендований для усіх зон України.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики:
  • високоїнтенсивного типу, степової екології;
  • за роки конкурсного сортовипробування урожайність склала 7,97- 8,87 т/га (на 0,68 - 1,01 т/га вище стандартів). Потенційна врожайність перевершує 10,0 т/га. Сорту властива висока озерненість колоса;
  • за тривалістю вегетаційного періоду - середньоранній (278 - 285 діб);
  • морозо-, зимостійкість вище середньої;
  • стійкість до грибних захворювань підвищена;
  • добре адаптований до екстремального впливу абіотичних та біотичних чинників;
  • напівкарлик, високостійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колoci.