Насіння сорту «Довіра одеська»

Скоростиглість у поєднанні з високою продуктивністю, стійкістю та якістю зерна.
Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики:
• універсального використання на різних агрофонах, з максимальною адаптацією до змін клімату;
• генетичний потенціал врожайності у спеціальних дослідах 11,9 - 12,8. У державному сортовипробуванні в різних агрокліматичних зонах (2018 - 2019 рр.) отримано урожай 6,9 - 10,5 т/га, що перевищило умовний стандарт на 6,8 - 14,3%. Сорт формує щільний продуктивний стеблостій (820 - 980 стебел на 1 м2) та добре озернений коло (67 - 84 зерен в колосі);
• средньорослий (92 - 102 см), відносно стійкий до вилягання (7 - 8 балів), не осипається і не проростає в колоcі при перестої;
• скоростиглий, вегетаційний період 276 - 280 діб, виколошується і достигає на 2 - 4 доби раніше сорту Антонівка;
• морозо-, зимостійкість вище середныого рівня, має відносно короткии пеpioд яровизації (20 - 25 діб) та слабку фотоперіодичну чутливість;
• посухо-, жаростійкість високі, як за рахунок фізіолого-генетичних механізмів, так і в результаті уникнення високих температур у період формування зерна.